Contact

China - Suzhou

  • Workshop No. 7, Jinling Industrial Yard
  • No. 88 East Jinling Road, Suzhou Industrial Park
  • 215121
  • Suzhou
  • Jiangsu Province
  • Phone: +86 512 6936 2198
  • Email: suzhou@santasalo.com