Sitoutumisemme tiedeperusteisia tavoitteita koskevaan aloitteeseen (SBTi)

David Brown Santasalo on erittäin tietoinen siitä, että ilmastonmuutoksen aiheuttamaa hätätilannetta on nopeutettava, ja hän tunnustaa yritysten ratkaisevan tärkeän roolin maailmantalouden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

SBTi kehottaa toimimaan

Olemme sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi), joka tarjoaa yritysorganisaatioille määritellyn polun kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi uusimman ilmastotieteen mukaisesti.

Tämä tarkoittaa, että asetamme tavoitteet, jotka ovat tarpeen Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 C:een. Tämä on viimeisimmän SBTi-toimintakutsun mukaista ja heijastaa kunnianhimoisinta tavoitetta tähän mennessä.

ILMASTOMUUTOS

Käyttäytymisemme ilmastonmuutoksen suhteen on kriittinen ja ensisijainen osa laajempaa Ympäristön ja sosiaalisen hallintotavan (ESG) kehystä. Osana ympäristönsuojelun parantamisohjelmaa DBS keräsi energiatietoja ja niihin liittyviä hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2018 asti ja edisti resurssitehokkuutta koko liiketoiminnassamme.

Sitouduttuamme SBTi:hen olemme ahkerasti keränneet tietoja Sovellusalueiden 1 ja 2 -päästöistä kaikista maailmanlaajuisista toimipaikoistamme käyttäen räätälöityä, verkossa toimivaa Carbon Data Platform -alustaa, ja työskentelemme parhaillaan Sovellusalueen 3 -luettelon parissa. Voit ladata kopion ESG-kehyksestä napsauta tästä.

SUOMI

Lokakuussa 2021 saimme valmiiksi Jyväskylään rakennetun uuden hiilitehokkaan tuotantolaitoksemme ensimmäisen vaiheen. Tämän poikkeuksellisen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa valmistui tuotantohalli, ja pian sen jälkeen saapui upouusi huipputekninen koneisto.

Hankkeen ansiosta on saatu aikaan tulevaisuuteen suuntautuva laitos, joka täydentää viimeaikaista sitoutumistamme Science Based Targets -aloitteeseen. Säästämme aktiivisesti energiaa ja vähennämme hiilidioksidipäästöjämme useilla ainutlaatuisilla ja jännittävillä toimenpiteillä, kuten:

  • Sähkönsyöttö, jolla on kansainvälinen EPD® Climate neutral -sertifikaatti ja joka täyttää myös ISO 14025 Type III -standardin vaatimukset
  • 100 % vesivoimalla tuotettua sähköenergiaa laitokseen
  • .Ilmastointi ja ilmanvaihto, joka on integroitu tehokkaimpaan lämmön talteenottojärjestelmään
  • Laitoksen automaatio- ja ohjausjärjestelmänä on älykäs Schneider Electric Smart -järjestelmä, joka valvoo energian käyttöä ja optimoi käyttöolosuhteet
  • ./li>
  • Kompressorijärjestelmäksi on valittu energiatehokkain ilmakompressori
  • Energiatehokas LED-valaistus on asennettu koko laitokseen
  • Sähköautojen latauspisteitä on saatavilla laitosalueella, ja mahdollisuus laajentaa latauspisteitä tulevaisuuden tarpeisiin
  • Uuden DMG Mori -työkoneemme energiankulutuksen seuranta- ja raportointijärjestelmä
  • Valmius aurinkopaneeleihin

"David Brown Santasalo on maailmanlaajuinen yritys, jolla on velvollisuus ottaa huomioon vaikutuksemme yhteisöihin ja sidosryhmiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen on todellista ja kiireellistä, joten myönnämme, että yritysten on tehtävä oma osuutensa ja toimittava nyt. Emme pyri ainoastaan vähentämään suoria päästöjämme, vaan jatkamme innovointia ja parannamme edelleen tuotteidemme ja palveluidemme tehokkuutta. DBS on sitoutunut tuleviin haasteisiin, ja se on jo ryhtynyt toimiin ja valmistautunut hyödyntämään kasvavaa määrää uusia teknologioita ja ideoita, jotka varmistavat liiketoimintamme kestävyyden nyt ja tulevaisuudessa."

David Armitt, toimitusjohtaja

David Brown Santasalo

AUSTRALIA

Toukokuussa 2020 Bullin toimipisteessämme Australiassa tarkistettiin toimiston ja korjaamon energian- ja hiilenkulutusta osana "Operation Shine" -toimenpidekokonaisuutta. Operaatio Shine aloitettiin tarkastelemaan Australian tuotantolaitoksiamme ja etsimään keinoja liiketoiminnan parantamiseksi.  

Tässä tarkastelussa todettiin, että ilmakompressorijärjestelmämme oli 80-prosenttisesti tehoton ja että järjestelmä käytti 32 prosenttia työmaamme sähköstä. Valtionavustusten avulla pystyimme päivittämään ilmakompressorijärjestelmämme ja vaihtamaan loisteputkivalot LED-valoihin koko toimistossa ja työpajassa. Asensimme myös 36 kW:n aurinkosähköjärjestelmän toimistoon ja 100 kW:n aurinkosähköjärjestelmän korjaamolle, jotta voimme tuottaa energiaa sivustolle, ja tuottamamme käyttämätön sähkö syötetään takaisin sähköverkkoon.   

Yhteenlaskettuna aurinkopaneelit, valaistus ja ilmakompressorin päivitys toivat meille yli 47 prosentin energia- ja hiilijalanjäljen säästöt vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

RUOTSI

Ruotsissa toimiva yrityksemme muutti työsuhdeautopolitiikkansa siten, että kaikkien uusien työsuhdeautojen on oltava joko täyssähköisiä tai hybridiautoja. Sähkölatauspisteiden asentaminen työntekijöiden ja yritysten ajoneuvoihin.

Jatkossa pyrimme myös korvaamaan yrityksen pakettiautot sähkö- tai hybridiautoilla, jos mahdollista. Tällä muutoksella on suuri vaikutus kuljetusten ympäristövaikutusten vähentämiseen Ruotsin liiketoiminnassamme.

PÄÄSTÖVÄHENNYSTAVOITTEET

Tekemistä on vielä paljon, ja uskomme, että asettamalla päästövähennystavoitteet SBTi:n avulla voimme asettaa saavutettavissa olevia ja uskottavia tavoitteita ja saada aikaan tarvittavat kunnianhimoiset muutokset. David Brown Santasalo on sitoutunut työskentelemään tiimiemme kanssa 27 toimipisteessämme eri puolilla maailmaa. Työskentelemällä kaikkien sidosryhmiemme kanssa uskomme, että ilmastonmuutoksen torjunnassa on mahdollista saada aikaan todellisia vaikutuksia.