David Brown Santasalo invests in new Gällivare, Sweden facility

26.02.2021

David Brown Santasalo (DBS) is one of the Nordic region's largest companies for the service and repair of industrial gearboxes. They established themselves in Gällivare, Sweden in 2016 and in November last year, their new purpose-built service workshop was completed, which is fully equipped to meet the local gearbox service demands.


It is now five years since DBS first opened our service workshop in Gällivare and prior to that, we served customers in northern Sweden from our locations in Gothenburg and Finland. Erik Larsson, Workshop Manager for DBS Gällivare, was working in the company's workshop in Gothenburg when he was offered the opportunity to start up the business. It was a perfect fit, as the business wanted someone who knew how DBS worked and had the right skills to lead a new team.

Here, Erik Larsson, Workshop Manager talks about the evolution of the Gällivare business, which has grown significantly over the past five years and has led to the business building DBS' Northern-most workshop in Sweden.

Erik commented, “I was delighted to accept the role of Workshop Manager in Gällivare back in 2016 as the combination of being responsible for a workshop and the lifestyle here, perfectly suited my interest in the outdoors and nature. This made it easy for me say yes to the opportunity.”

DBS works globally with manufacturing, sales, installations, service and repair of industrial gearboxes and gear rings. In Gällivare, there is great focus on the service operations and is offered on all gearboxes, including any third-party brand.

“We have had strong growth since the start of our operations in Gällivare and today we have four employed service technicians. We mainly serve customers in Mining and Paper, but we also offer our services to other industries. The idea with our new service workshop in Gällivare is that we will cover northern Norway and northern Sweden.” Erik continues.

When operations first began in Gällivare, DBS rented our workshop space from another company. However, due to the high demand for gearbox service in the area, we quickly took over the premises full time. In 2019, the requirement for a larger workshop became clear and at the beginning of 2020, we commenced the construction of a purpose-built 1,000 sqm service workshop.

The team moved into the new workshop in late November 2020 and are benefitting from an improved workspace, which is 300 sqm larger than our previous premises. Furthermore, the team are equipped to handle larger gearboxes for our expanding customer base.

Erik concluded, “Business is increasing rapidly in Gällivare as we offer expertise that was not previously in place. It also means that we can be with our customers when and where they need us, as we provide a 24-hour service. It feels great that we can make a difference and help our customers with their urgent requirements.”

David Brown Santasalo is investing heavily in our global network. Most recently, we have commenced construction of a new state-of-the-art manufacturing facility in Jyväskylä, Finland. Phase 1 is due for completion in October 2021 and the aim is to create improved service for our customers in both Europe and our global network, through significantly shorter delivery times for gear components, gears and complete gearbox solutions.

David Brown Santasalo storsatsar i Gällivare

Februari 2021

David Brown Santasalo är ett av Nordens största företag när det kommer till försäljning och service av transmissioner. De etablerade sig i Gällivare 2016 – och i november förra året stod deras nybyggda serviceverkstad klar.

– "Den är fullt utrustad för att möta efterfrågan av lokal växellådsservice", säger Erik Larsson, verkstadschef på orten.

Det har gått fem år sedan David Brown Santasalo, DBS, valde att öppna en serviceverkstad i Gällivare. Innan dess servade de kunderna i norra Sverige från antingen Göteborg eller Finland. Erik Larsson, verkstadschef på orten, arbetade i företagets verkstad i Göteborg när han fick förfrågan om att vara med och starta upp verksamheten i Norrbotten. Företaget ville ha någon på plats som kände DBS sedan tidigare – och hade rätt kompetens.

– "Kombinationen av att bli ansvarig för en verkstad och livet i Gällivare, som passar mitt intresse för friluftsliv och natur, gjorde att jag tackade ja", säger Erik Larsson.

DBS arbetar globalt med tillverkning, försäljning, installationer samt reparation och service av industriväxellådor och kuggkransar. I Gällivare ligger stort fokus på serviceverksamheten där man erbjuder service på alla märken.

– "Vi har haft en stark tillväxt sedan starten och idag har vi fyra anställda servicetekniker. Vi servar främst gruv- och pappersindustrin, men vi erbjuder även vår service till andra industrier. Tanken med vår serviceverkstad i Gällivare är att vi ska täcka in Nordnorge och norra Sverige", säger Erik Larsson.

DBS startade sin verksamhet i Gällivare genom att hyra in sig hos ett annat företag. På grund av den höga efterfrågan på växellådsservice tog de snabbt över lokalen, men 2019 började de att bli trångbodda. I början av 2020 påbörjade de arbetet med att bygga en ny serviceverkstad på 1 000 kvadratmeter.

– "Vi flyttade in i slutet av november. Nu har vi helt andra förutsättningar. Verkstaden är 300 kvadratmeter större än vår förra lokal och vi har utrustat den för att kunna ta större växellådor. Vi har även satsat mycket på trivsel för vår personal", säger Erik Larsson.

Men det är inte bara i Sverige som det rör på sig för det internationella bolaget. I Jyväskylä, Finland, bygger DBS just nu en toppmodern tillverkningsanläggning. Den kommer att stå klar i oktober 2021 och målet är att skapa en förbättrad service för kunden genom betydligt kortare leveranstid för växelkomponenter, kugghjul och kompletta växellådor i både Europa och världen.

– "Det går även spikrakt uppåt för oss i Gällivare. Vi erbjuder en kompetens som tidigare inte fanns på plats. Det innebär även att vi snabbt kan vara ute hos våra kunder eftersom vi erbjuder service dygnet runt. Det känns bra att vi kan göra skillnad och hjälpa våra kunder i Norrbotten", säger Erik Larsson.

Share this article

LinkedIn
See all news